I-TASO, YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO, Virroilla 4.5. ja 5.5.2019

14.3.2019


I-TASO, YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO                      

Tutkinnon osaamistavoite

Tutkinnon jälkeen osallistuja osaa suunnitella ja ohjata seuran 7 - 11-vuotiaiden urheilukoulua huomioiden lasten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun sekä kehityksen.

Tutkinnon oppisisältö ja kesto

Tutkinnon aiheina ovat mm. vuorovaikutustaidot, lasten ohjaaminen ja harjoituksen johtaminen, lasten urheilun perusteet sekä yleisurheilun lajiopetus. Tutkinnon sisältöön kuuluu myös oppimisympäristössä tehtävät.

Katso tarkemmin allaolevasta liitteestä!

Liitteet